Liên hệ

Công ty TNHH viễn thông công nghiệp Quảng Thiện

Địa chỉ: 356/9 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-36031589 – 84-8-38474066

Fax: 84-8- 38134079

Di động: 0908137369 – 0907300059 – 0913595960

Email: sales@quangthien.vn

Website: http://www.quangthien.vn

Hỗ trợ trực tuyến

My status