Cáp quang »

Cáp quang chôn luồn ống

capquangluoncong KÝ HIỆU : DU – 04~144SMF Cáp sợi quang loại chôn luồn cống có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652.D, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 160: 1996. 1. CẤU TRÚC...

Cáp quang treo, đơn mode từ 04 sợi-144 sợi

C__p_quang_treo__4c79f4a63d36c KÝ HIỆU : FENM – 04~144SMF Cáp sợi quang loại treo hình số 8 có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652.D, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 160: 1996. 1. CẤU...

Cáp chôn trực tiếp, phi kim loại (từ 2 – 96 sợi quang)

C__p_ch__n_tr____4c79f4752bd0b KÝ HIỆU : DBNM – 04~144SMF Cáp sợi quang loại chôn trực tiếp phi kim loại có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652.D, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 160: 1996....

Cáp quang thuê bao 02-4FO

C__p_quang_thu___4c79f493c023d KÝ HIỆU : FTTH – 04SMF Cáp sợi quang thuê bao FTTH có cấu trúc được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITUT G.652D, các chỉ tiêu của IEC, EIA và tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 160: 1996. I/ HÌNH VẼ VÀ...